Jacob Cronstedt

Uppdragsansvarig

Jacob har mer än 10 års erfarenhet av VVS projektering och har tidigare arbetat på ÅF, WSP och Tjuren. 

Jacob har erfarenhet från en mängd olika projekt, så som Uppsala domkyrka, Nortvolt Labs, hyresgästanpassningar av tex Urban escape (Gallerian, Hamngatan, Stockholm)

Carl Killander

Uppdragsansvarig

Carl är delägare sedan maj 2021, men har arbetat sedan 2006 som VVS konsult på Bengt Dahlgren och Tjuren.
Carl har erfarenheter inom rör och ventilation och har arbetat med projekt som kontor, skolor, idrottsanläggningar, flerbostadshus, storkök, skjutbanor, undercentraler, fläktrum.